Espoon KULPS

Vous êtes ici :

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki on mukana toteuttamassa Espoon kaupungin kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmaa. Syksyllä 2022 Arkin KULPS-tarjottimella on kolme toiminnallista arkkitehtuurityöpajaa: Eskareiden Melukylä-työpaja sekä 3–6-luokkien Torni- ja LEGO-kaupunkisuunnittelutyöpajat.

Työpajat yhdistävät eri oppiaineita ja tukevat seuraavien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista: (L1) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2); Monilukutaito (L4) sekä Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7). Ilmeisimmät yhteydet työpajoilla on matematiikan (geometria), kuvataiteen (visuaalinen havaitseminen, kolmiulotteinen rakentaminen, materiaalien käyttö, luonnostelu) ja ympäristöopin (kartat, ympäristön rakentuminen, osallistuminen ja vaikuttaminen) opetukseen.

Melukylä

Melukylä -työpaja kurkistaa aluesuunnitteluun. Työpajassa jokainen rakentaa oman talon osaksi yhteistä kylää. Samalla harjoitellaan julkisivujen sommittelua ja tutustutaan rakennusmateriaaleihin. Valmiin kylän äärellä pohditaan, millainen on hyvä ympäristö. Rakentaminen ja leikki voi jatkua kotiluokassa vielä pitkään.

eskari-ikäiset | 90 min. 

Torni

Torni-työpaja virittää korkeista rakennuksista kertovalla esityksellä keskustelua mittakaavasta ja rakenteista arkkitehtuurin elementteinä. Työpajassa jokainen pääsee tutkimaan rakenteiden kestävyyttä tekemällä  tornin rungon puutikuista kuumaliimaamalla. Koulussa torneista voidaan koota yhteinen tornitalojen kaupunki.

3-6 -luokkalaiset | 90 min.

LEGO® kaupunkisuunnittelu

LEGO-kaupunkisuunnittelutyöpaja avaa inspiraatiokuvin kaupunkisuunnittelun ja tulevaisuuden rakentamisen periaatteita. Työpajassa ideoidaan ja rakennetaan legoista luokan yhteinen ihannekaupunki oikealle asemakaavakartalle. Samalla tulevat tutuksi kaavamerkinnät. Lopuksi valaistaan, ihastellaan ja valokuvataan syntyneitä kaupunkitiloja.

3-6 -luokkalaiset | 90 min.

Kysy lisää Espoon KULPS-pajoista tai varaa omasi Arkin johtavalta opettajalta Niina Hummelinilta,  niina(at)arkki.net | +358 50 525 8669.