Osallisuus- ja kehityshankkeet

Vous êtes ici :

Arkki edistää lasten ja nuorten osallisuutta toteuttamalla osallistavan suunnittelun hankkeita (osallisuushankkeita). Suunnittelukohteita voivat olla yhtä hyvin kokonainen kaupunginosa kuin uusi koulu, muraali tai hissi.

Arkki osallisuushankkeiden toteuttajana

Arkki toteuttaa osallisuushankkeita osana Arkin oppilaiden viikottaista opetusta, koululaisryhmille kohdennetuissa työpajoissa tai kaikille avoimina yleisötyöpajoina. Usein osallistamisen tilaa Arkilta kaupunki. Toisinaan myös erilaiset yhteisöt tilaavat Arkilta työpajoja voidakseen kuulla lasten ja nuorten näkökulmaa suunnitteluun.

Arkin osallisuushankkeet kattavat niin kaupunki- kuin rakennussuunnittelua sekä sisustussuunnittelua. Arkki on vuoteen 2024 mennessä järjestänyt yhteensä noin viisikymmentä erilaista osallisuushanketta, yleensä pääkaupunkiseudulla.

Työpajat alkavat tyypillisesti suunnittelukohteen analyysilla sitä esimerkiksi luonnostellen tai valokuvaten. Työpajat jatkuvat suunnittelulla, joka voi olla esimerkiksi piirtämistä, rakentelua legopalikoilla, pienoismallien rakentamista tai muita ilmaisun menetelmiä. Arkki huolehtii siitä, että osallistujien tekemät ehdotukset päätyvät suunnittelijan nähtäville.

Viime vuosina Arkki on toteuttanut osallisuushankkeitaan erityisesti oman Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuutensa puitteissa. Vuonna 2020 käynnistyneessä hankekokonaisuudessa toteutetaan osallistavan suunnittelun prosesseja ja tuotetaan niiden pohjalta materiaaleja, joiden avulla voidaan innostaa myös muita toimijoita nostamaan esiin lasten ja nuorten mielipiteitä, toiveita ja kehittämisideoita. Osallisuuden avaimia -hankekokonaisuudesta voi lukea lisää myös hankkeen omilta sivuilta (linkki ohjaa toiselle sivustolle). 

Arkin osallisuushankkeista on tehty vuonna 2023 katsaus opinnäytetyönä. Opinnäytetyön aineistoa on mahdollista pyytää nähtäville Arkista.

Arkkitehtuuri monialaisen oppimisen perustana

Arkkitehtuuri on luonteeltaan oppiainerajoja ylittävää ja osallisuuteen kannustavaa – siksi se sopii teemana erityisen hyvin myös esimerkiksi koulujen ja päiväkotien opetussisältöihin. Arkki onkin ollut mukana monissa pedagogisissa kehityshankkeissa, joissa koulumaailmaan on tuotu monitahoinen arkkitehtuuri opetuksen kantavaksi teemaksi. Arkkitehtuurissa ratkotaan monia pulmia ja suunnittelun edetessä tehdään päätöksiä, jotka kaikki vaikuttavat lopputulokseen. Työskentely tukee ajattelemisen taitojen kehittymistä ja luontaisesti ohjaa sujuvan yhteistyön harjoitteluun.

Toteutuneiden hankkeiden kokemukset ja niiden ohessa tuotetut opetusmateriaalit tukevat itsenäisesti arkkitehtuurisisältöisiä opetuskokonaisuuksia suunnittelevia opettajia. Koulut ja päiväkodit voivat myös tilata Arkin valmiiksi räätälöityjä työpajoja kouluille, tai syventää osaamistaan opettajille suunnattujen pedagogisten koulutuspajojen avulla.