Arkkitehtuurin syventävät opinnot

Vous êtes ici :

Arkkitehtuurin syventävien opintojen tavoitteena on, että oppilas syventää suhdettaan taiteenalaan omien tavoitteidensa suuntaisesti. Arkkitehtuuria taiteenalana käsitellään monipuolisesti, ja työskentely pohjaa aiemmin perusopinnoissa opittujen tietojen ja taitojen syventämiseen. Opinnoissa vahvistetaan oman taiteellisen ajattelun ja ilmaisun taitoja sekä pureudutaan monitahoisemmin ajankohtaisiin ja oppilaiden omista mielenkiinnon kohteista kumpuaviin arkkitehtuurin ilmiöihin. Syventäviin opintoihin sisältyy myös päättötyö, jossa oppilailla on mahdollisuus tutkia valitsemaansa aihetta ja näin nivoa yhteen arkkitehtuurin opinnoissaan oppimaansa.

Syventävät opinnot on suunnattu yli 14-vuotiaille, perusopintonsa suorittaneille oppilaille. Opetusta annetaan 12 oppilaan ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kahden oppitunnin (2×45 min.) ajan, 14 kertaa lukukauden aikana. Jokaiseen lukukauteen sisältyy yksi pidempi retkikerta, jolloin tehdään tutustumiskäynti johonkin ajankohtaiseen kohteeseen tai näyttelyyn.

Eepos pallonappi - ilman taustaa