Hallinto ja opettajat

Vous êtes ici :

Arkin arkkitehtuurikasvatuksen tiimissä työskentelee hallinnosta, viestinnästä ja pedagogisesta kehitystyöstä vastaavan henkilöstön lisäksi taiteen perusopetuksen tuntiopettajia sekä leiri- ja työpajaopettajia.

HALLINTO

Jaana Räsänen, rehtori

Kuvaus Jaanan toimenkuvasta rehtorina. Jaana myös opettaa taiteen perusopetuksen parissa.
+358 50 522 1571 | etunimi@arkki.net

Niina Hummelin, johtava opettaja

Kuvaus Niinan toimenkuvasta ja erityisvastuualueista… Niina myös opettaa taiteen perusopetuksen parissa.
+358 50 525 8669 | etunimi@arkki.net

Ella Kautto, kehittäjäopettaja

Kuvaus Ellan toimenkuvasta ja erityisvastuualueista… Ella myös opettaa taiteen perusopetuksen parissa.
+358 50 549 4554 | etunimi@arkki.net

Anita Kanerva, opintosihteeri

Kuvaus Anitan toimenkuvasta ja erityisvastuualueista.
+358 50 525 8668 | info@arkki.net

OPETTAJAT

Arkin opettajat ovat arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, ympäristötaiteen ja kuvataidekasvatuksen ammattilaisia. Opettamisen lisäksi he vaikuttavat arkkitehtuurin ja taiteen kentällä myös suunnittelijoina, taiteilijoina ja ympäristöaktiiveina. Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi@arkki.net.