Opetussuunnitelma

Vous êtes ici :

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 

Opetushallitus päätti 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista seuraaville taiteen aloille: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. Taiteen perusopetuksen opintonsa 31.7.2018 jälkeen aloittaneet opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu näiden opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin laajan oppimäärän opetus Arkissa noudattaa lakia (633/1998) ja asetusta (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Arkissa opetuksen keskeisiä sisältöjä ovat rakennustaide, kaupunkiarkkitehtuuri, yhdyskuntasuunnittelu, ympäristösuunnittelu, tilasuunnittelu, maisemasuunnittelu sekä tila- ja ympäristötaide. Ympäristön rakentumista kulttuurisena ja sosiaalisena toimintana käsitellään elämyksellisesti ja moniaistisesti. Opinnot ohjaavat oppilasta analysoimaan, arvioimaan ja tulkitsemaan visuaalista ympäristöä. Suurin osa opintojen tehtävistä on avoimia ongelmia, joihin oppilaita kannustetaan etsimään vastauksia omista lähtökohdistaan. Koulukohtaisen opetussuunnitelman mottona on: Leiki, luo ja onnistu! Tätä periaatetta sovelletaan kaikkien ikäryhmien opetuksessa.

Eepos pallonappi - ilman taustaa