Vous êtes ici :

Arkkitehtuurin opinnot Arkissa muodostuvat varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksesta 4–6-vuotiaille, perusopetuksesta 7–14-vuotiaille sekä syventävistä opinnoista aina 19 ikävuoteen saakka. Opintopolun rakenne on järjestetty niin, että taiteenalan keskeisten taitojen pitkäjänteinen kehittäminen ja laajentaminen on joustavasti mahdollista jokaiselle opintonsa aloittavalle. 

Arkkitehtuurin laajan oppimäärän opintojen laajuus on 1300 tuntia, joista perusopetuksen osuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen osuus 500 tuntia. Syventäviin opintoihin osallistuminen edellyttää aikaisempia opintoja. Varhaisiän opintojen laajuus Arkissa on 120 tuntia. Opinnot koostuvat lukuvuosittain etenevien opintokokonaisuuksien mukaisesta perusopetuksesta sekä täydentävistä teemaopinnoista. Syventäviin opintoihin sisältyy lisäksi lopputyö. Teemakursseja voi valita oman kiinnostuksen mukaan ja muodostaa yksilöllisiä keskenään eri sisältöisiä opintokokonaisuuksia.

Opintopolku

Eepos pallonappi - ilman taustaa