Vous êtes ici :

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatuksen lähtökohtana on lapsen kokemukset omasta ympäristöstään. Iloinen, elämyksellinen ja oivaltava arkkitehtuurin tutkiminen luo pohjan, joka innostaa lasta omien havaintojen, näkemysten ja ideoiden ilmaisemiseen. Arkkitehtuurin ilmiöihin tutustutaan leikkien ja liikkuen, tutkien ja kokeillen sekä taiteen ilmaisukeinoja soveltaen. Toiminnassa painottuvat moniaistinen havainnointi, tutkiva työskentely, suunnittelun harjoittelu ja kolmiulotteinen rakentaminen.

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatus on suunnattu 4-6 -vuotiaille. Siinä lapsi tutustuu arkkitehtuurin maailmaan ja työskentelee vanhemman tai muun tutun aikuisen kanssa, 10 oppilaan ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kahden oppitunnin (2×45 min.) ajan, 12 kertaa lukukauden aikana.

Varhaisiän arkkitehtuurikasvatus

Eepos pallonappi - ilman taustaa