Taiteen perusopetus

Vous êtes ici :

Taiteen perusopetus Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkissa on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin sidottua. Opetuksen sisällöt löytyvät oppilaiden omista ympäristöistä, ajankohtaisista ilmiöistä ja arkkitehtuurin inspiroivista maailmoista. Tavoitteena on, että oppilas innostuu vaalimaan ja kehittämään ympäristösuhdettaan, ympäristönlukutaitoaan, suunnittelu- ja ilmaisutaitojaan sekä yhteiskunnallisen osallisuuden taitojaan.

Opintopolku kuvaa opintojen kulun ja rakenteen, joka jakautuu 4-6 -vuotiaille suunnattuun varhaisiän arkkitehtuurikasvatukseen, 7-14 -vuotiaiden arkkitehtuurin perusopetukseen sekä arkkitehtuurin syventäviin opintoihin. Arkin opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opintojen tavoitteita, sisältöjä sekä opetuksen järjestämistä ohjaavia tekijöitä.