Opetusmateriaalit

Vous êtes ici :

Arkki edistää arkkitehtuurikasvatuksen kehittymistä ja lasten ja nuorten osallisuutta tuottamalla ja julkaisemalla opetusmateriaalia opetuksen järjestäjien, opettajien tai omatoimisten oppijoiden ja tutkimusmatkailijoiden käyttöön. Opetusmateriaalit on useimmiten tuotettu osana erillishankkeita ja arkkitehtuurikasvatuksen kehittämistyön tuloksena.

Arkkitehtuuri on luonteeltaan monialaista ja osallisuuteen kannustavaa – siksi se sopii teemana erityisen hyvin esimerkiksi koulujen ja päiväkotien opetussisältöihin. Arkin tuottamat opetusmateriaalit auttavat opettajia ja muita opetuksen järjestäjiä arkkitehtuuriaiheisten opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa – tai tarjoavat kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle ammattitaitoisesti kootun materiaalipankin tekemisen tueksi.