Arkkitehtuurin perusopetus

Vous êtes ici :

Arkkitehtuurin perusopinnoissa taiteenalaa tarkastellaan rakennetun ympäristön pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä tulevaisuuteen ja lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena. Opetuksen sisällöt rakennetaan monipuolisesti näitä näkökulmia yhdistellen. Sisältöjen valinnassa huomioidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä erilaiset ajankohtaiset ilmiöt. Lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä.

Perusopinnot on suunnattu 7-14 -vuotiaille. Oppilaat on jaettu ikäryhmittäin 7+, 10+, 12+ ja 14+ -vuotiaisiin. Opetusta annetaan 12 oppilaan ryhmissä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa, kahden oppitunnin (2×45 min.) ajan, 14 kertaa lukukauden aikana. Jokaiseen lukukauteen sisältyy yksi pidempi retkikerta, jolloin tehdään tutustumiskäynti johonkin ajankohtaiseen kohteeseen tai näyttelyyn.

Eepos pallonappi - ilman taustaa