Hankkeet ja materiaalit

Vous êtes ici :

Arkki on aktiivisena toimijana mukana monessa hankkeessa edistämässä ja kehittämästä arkkitehtuurikasvatusta ja lasten ja nuorten osallisuutta. Hanketoiminnan ohessa myös julkaistaan opetusmateriaalia kaikkien käyttöön. Arkkitehtuuri on luonteeltaan monialaista ja osallisuuteen kannustavaa – siksi se sopii teemana erityisen hyvin myös esimerkiksi koulujen ja päiväkotien opetussisältöihin.

Osallisuushankkeet tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua elinympäristön tulkintaan, arvottamiseen ja suunnitteluun toiminnallisten tapojen kautta. Opetusmateriaalit auttavat opettajia ja muita opetuksen järjestäjiä arkkitehtuuriaiheisten opetuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa – tai tarjoavat kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle ammattitaitoisesti kootun materiaalipankin tekemisen tueksi.