Lukujärjestykset

Vous êtes ici :

Arkki järjestää arkkitehtuurin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Opetus jakautuu varhaisiän arkkitehtuurikasvatukseen (VO) 4–6-vuotiaille lapsi-vanhempi-ryhmissä; arkkitehtuurin perusopetukseen (PO) ikäryhmissä 7+, 10+, 12+ ja 14+ sekä arkkitehtuurin syventäviin opintoihin (SO) 800 tuntia perusopintoja suorittaneille. Opetusta annetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Alla olevasta taulukosta näet opetuspistekohtaiset lukujärjestykset. Vapaat oppilaspaikat voi tarkistaa ryhmäkohtaisesti Eepoksesta tai ottamalla yhteyttä Arkin toimistoon.

Eepos pallonappi - ilman taustaa